7 February 2012 Micro-Box AIO V2.0.7.2 ALCATEL IMEI CALCULATOR UPDATE!NEW ALCATEL MODELS ADDED:

OT-228,
OT-318,
OT-318D,
OT-F101


Added MORE than 650 NEW PROVIDER IDs!

Code:
OT-104 2ATGMX1
OT-104 2BTGMX1
OT-104 2CTGMX1
OT-104 2DTGMX1
Code:
OT-104A 2ATGMX1
OT-104A 2BTGMX1
OT-104A 2CTGMX1
OT-104A 2DTGMX1
Code:
OT-209 2AALGR1
OT-209 2AEECL3
OT-209 2AMVGT2
OT-209 2BALGR1
OT-209 2BEECL3
OT-209 2BMVGT2
OT-209 2CALGR1
OT-209 2CEECL3
OT-209 2CMVGT2
OT-209 2DALGR1
OT-209 2DEECL3
OT-209 2DMVGT2
OT-209 2EALGR1
OT-209 2EEECL3
OT-209 2EMVGT2
OT-209 2FALGR1
OT-209 2FEECL3
OT-209 2FMVGT2
OT-209 2GALGR1
OT-209 2GEECL3
OT-209 2GMVGT2
OT-209 2HALGR1
OT-209 2HEECL3
OT-209 2HMVGT2
OT-209 2IALGR1
OT-209 2IEECL3
OT-209 2IMVGT2
OT-209 2JALGR1
OT-209 2JEECL3
OT-209 2JMVGT2
OT-209 2KALGR1
OT-209 2KEECL3
OT-209 2KMVGT2
OT-209 2LALGR1
OT-209 2LEECL3
OT-209 2LMVGT2
OT-209 2MALGR1
OT-209 2MEECL3
OT-209 2MMVGT2
OT-209 2NALGR1
OT-209 2NEECL3
OT-209 2NMVGT2
OT-209 2PALGR1
OT-209 2PEECL3
OT-209 2PMVGT2
OT-209 2QALGR1
OT-209 2QEECL3
OT-209 2QMVGT2
OT-209 2RALGR1
OT-209 2REECL3
OT-209 2RMVGT2
OT-209 2SALGR1
OT-209 2SEECL3
OT-209 2SMVGT2
OT-209 2TALGR1
OT-209 2TEECL3
OT-209 2TMVGT2
OT-209 2UALGR1
OT-209 2UEECL3
OT-209 2UMVGT2
OT-209 2VALGR1
OT-209 2VEECL3
OT-209 2VMVGT2
OT-209 2WALGR1
OT-209 2WEECL3
OT-209 2WMVGT2
OT-209 2YALGR1
OT-209 2YEECL3
OT-209 2YMVGT2
OT-209 2ZALGR1
OT-209 2ZEECL3
OT-209 2ZMVGT2
Code:
OT-209A 2AEECL3
OT-209A 2AMVGT2
OT-209A 2BEECL3
OT-209A 2BMVGT2
OT-209A 2CEECL3
OT-209A 2CMVGT2
OT-209A 2DEECL3
OT-209A 2DMVGT2
OT-209A 2EEECL3
OT-209A 2EMVGT2
OT-209A 2FEECL3
OT-209A 2FMVGT2
OT-209A 2GEECL3
OT-209A 2GMVGT2
OT-209A 2HEECL3
OT-209A 2HMVGT2
OT-209A 2IEECL3
OT-209A 2IMVGT2
OT-209A 2JEECL3
OT-209A 2JMVGT2
OT-209A 2KEECL3
OT-209A 2KMVGT2
OT-209A 2LEECL3
OT-209A 2LMVGT2
OT-209A 2MEECL3
OT-209A 2MMVGT2
OT-209A 2NEECL3
OT-209A 2NMVGT2
OT-209A 2PEECL3
OT-209A 2PMVGT2
OT-209A 2QEECL3
OT-209A 2QMVGT2
OT-209A 2REECL3
OT-209A 2RMVGT2
OT-209A 2SEECL3
OT-209A 2SMVGT2
OT-209A 2TEECL3
OT-209A 2TMVGT2
OT-209A 2UEECL3
OT-209A 2UMVGT2
OT-209A 2VEECL3
OT-209A 2VMVGT2
OT-209A 2WEECL3
OT-209A 2WMVGT2
OT-209A 2YEECL3
OT-209A 2YMVGT2
OT-209A 2ZEECL3
OT-209A 2ZMVGT2
Code:
OT-213 2AALDZ1
OT-213 2BALDZ1
OT-213 2CALDZ1
OT-213 2DALDZ1
Code:
OT-217 2AALAP1
OT-217 2AALCH1
OT-217 2AALEG1
OT-217 2AALGR1
OT-217 2AALHU1
OT-217 2AM4VN3
OT-217 2AMCMA1
OT-217 2ASFFR1
OT-217 2BALAP1
OT-217 2BALCH1
OT-217 2BALEG1
OT-217 2BALGR1
OT-217 2BALHU1
OT-217 2BM4VN3
OT-217 2BMCMA1
OT-217 2BSFFR1
OT-217 2CALAP1
OT-217 2CALCH1
OT-217 2CALEG1
OT-217 2CALGR1
OT-217 2CALHU1
OT-217 2CM4VN3
OT-217 2CMCMA1
OT-217 2CSFFR1
Code:
OT-217D 2AALAP1
OT-217D 2AALEG1
OT-217D 2AALHU1
OT-217D 2AM4VN3
OT-217D 2ASFFR1
OT-217D 2BALAP1
OT-217D 2BALEG1
OT-217D 2BALHU1
OT-217D 2BM4VN3
OT-217D 2BSFFR1
OT-217D 2CALAP1
OT-217D 2CALEG1
OT-217D 2CALHU1
OT-217D 2CM4VN3
OT-217D 2CSFFR1
Code:
OT-228 2ACFMK1
OT-228 2BCFMK1
OT-228 2CCFMK1
OT-282 2AALAT1
OT-282 2AALDE1
OT-282 2AALFR1
OT-282 2AALGR1
OT-282 2AALIT1
OT-282 2AALNL1
OT-282 2AALPL1
OT-282 2AEKES1
OT-282 2APMPT1
OT-282 2AVRGB1
OT-282 2BALAT1
OT-282 2BALDE1
OT-282 2BALFR1
OT-282 2BALGR1
OT-282 2BALIT1
OT-282 2BALNL1
OT-282 2BALPL1
OT-282 2BEKES1
OT-282 2BPMPT1
OT-282 2BVRGB1
OT-282 2CALAT1
OT-282 2CALDE1
OT-282 2CALFR1
OT-282 2CALGR1
OT-282 2CALIT1
OT-282 2CALNL1
OT-282 2CALPL1
OT-282 2CEKES1
OT-282 2CPMPT1
OT-282 2CVRGB1
Code:
OT-306 2AALNL1
OT-306 2AC9FJ1
OT-306 2BALNL1
OT-306 2BC9FJ1
OT-306 2CALNL1
OT-306 2CC9FJ1
OT-306 2DALNL1
OT-306 2DC9FJ1
OT-306 2EALNL1
OT-306 2EC9FJ1
OT-306 2FALNL1
OT-306 2FC9FJ1
Code:
OT-318 2BALIT1
OT-318 2BALLK1
OT-318 2BC2PH1
OT-318 2BVPLK1
OT-318 2CALIT1
OT-318 2CALLK1
OT-318 2CC2PH1
OT-318 2CVPLK1
Code:
OT-318D 2BALIT1
OT-318D 2BALLK1
OT-318D 2BC2PH1
OT-318D 2BVPLK1
OT-318D 2CALIT1
OT-318D 2CALLK1
OT-318D 2CC2PH1
OT-318D 2CVPLK1
Code:
OT-355 2AMVSV1
OT-355 2ARGGW1
OT-355 2BMVSV1
OT-355 2BRGGW1
Code:
OT-355A 2AMVSV1
OT-355A 2BMVSV1
Code:
OT-355D 2ARGGW1
OT-355D 2BRGGW1
Code:
OT-361 2AALFR1
OT-361 2BALFR1
OT-361 2CALFR1
OT-361 2DALFR1
Code:
OT-385 2AAVBR1
OT-385 2ACECO3
OT-385 2BAVBR1
OT-385 2BCECO3
OT-385 2CAVBR1
OT-385 2CCECO3
Code:
OT-385J 2AAVBR1
OT-385J 2BAVBR1
OT-385J 2CAVBR1
Code:
OT-385JA 2ACECO3
OT-385JA 2BCECO3
OT-385JA 2CCECO3
Code:
OT-506 2AALAP1
OT-506 2AALDZ1
OT-506 2AALEG1
OT-506 2AALEU1
OT-506 2AALFR1
OT-506 2AALRU1
OT-506 2AALRU1
OT-506 2ACECO3
OT-506 2ACFMK1
OT-506 2AMVGT1
OT-506 2APAHU3
OT-506 2ARGAM1
OT-506 2ATEHR1
OT-506 2AVRFR1
OT-506 2BALAP1
OT-506 2BALDZ1
OT-506 2BALEG1
OT-506 2BALEU1
OT-506 2BALFR1
OT-506 2BALRU1
OT-506 2BALRU1
OT-506 2BCECO3
OT-506 2BCFMK1
OT-506 2BMVGT1
OT-506 2BPAHU3
OT-506 2BRGAM1
OT-506 2BTEHR1
OT-506 2BVRFR1
Code:
OT-506A 2ACECO3
OT-506A 2AMVGT1
OT-506A 2BCECO3
OT-506A 2BMVGT1
Code:
OT-506D 2AALAP1
OT-506D 2AALDZ1
OT-506D 2AALRU1
OT-506D 2ARGAM1
OT-506D 2BALAP1
OT-506D 2BALDZ1
OT-506D 2BALRU1
OT-506D 2BRGAM1
Code:
OT-585 2AALOM1
OT-585 2AALRU1
OT-585 2ARGCI3
OT-585 2ARGRE1
OT-585 2BALOM1
OT-585 2BALRU1
OT-585 2BRGCI3
OT-585 2BRGRE1
OT-585 2CALOM1
OT-585 2CALRU1
OT-585 2CRGCI3
OT-585 2CRGRE1
OT-585 2DALOM1
OT-585 2DALRU1
Code:
OT-585D 2AALOM1
OT-585D 2AALRU1
OT-585D 2BALOM1
OT-585D 2BALRU1
OT-585D 2CALOM1
OT-585D 2CALRU1
OT-585D 2DALOM1
OT-585D 2DALRU1
Code:
OT-585F 2ARGCI3
OT-585F 2ARGRE1
OT-585F 2BRGCI3
OT-585F 2BRGRE1
OT-585F 2CRGCI3
OT-585F 2CRGRE1
Code:
OT-602 2AALDZ1
OT-602 2AALIT1
OT-602 2AALOM1
OT-602 2ARGGB1
OT-602 2ATBGB1
OT-602 2ATLCL3
OT-602 2BALDZ1
OT-602 2BALIT1
OT-602 2BALOM1
OT-602 2BRGGB1
OT-602 2BTBGB1
OT-602 2BTLCL3
OT-602 2CALDZ1
OT-602 2CALIT1
OT-602 2CALOM1
OT-602 2CRGGB1
OT-602 2CTBGB1
OT-602 2CTLCL3
OT-602 2DALDZ1
OT-602 2DALIT1
OT-602 2DALOM1
OT-602 2DRGGB1
OT-602 2DTBGB1
OT-602 2DTLCL3
OT-602 2EALAP1
OT-602 2EALIT1
OT-602 2ERGGB1
OT-602 2ETBGB1
OT-602 2ETNHU1
OT-602 2ETNHU2
OT-602 2FALAP1
OT-602 2FALIT1
OT-602 2FAVCR1
OT-602 2FRGGB1
OT-602 2FTBGB1
OT-602 2FTNHU1
OT-602 2FTNHU2
OT-602 2GALDZ1
OT-602 2GALIT1
OT-602 2GALOM1
OT-602 2GRGGB1
OT-602 2GTBGB1
OT-602 2GTLCL3
OT-602 2HALDZ1
OT-602 2HALIT1
OT-602 2HALOM1
OT-602 2HRGGB1
OT-602 2HTBGB1
OT-602 2HTLCL3
Code:
OT-602A 2ATLCL3
OT-602A 2BTLCL3
OT-602A 2CTLCL3
OT-602A 2DTLCL3
OT-602A 2GTLCL3
OT-602A 2HTLCL3
Code:
OT-602D 2AALDZ1
OT-602D 2AALIT1
OT-602D 2AALOM1
OT-602D 2BALDZ1
OT-602D 2BALIT1
OT-602D 2BALOM1
OT-602D 2CALDZ1
OT-602D 2CALIT1
OT-602D 2CALOM1
OT-602D 2DALDZ1
OT-602D 2DALIT1
OT-602D 2DALOM1
OT-602D 2EALAP1
OT-602D 2EALIT1
OT-602D 2FALAP1
OT-602D 2FALIT1
OT-602D 2GALDZ1
OT-602D 2GALIT1
OT-602D 2GALOM1
OT-602D 2HALDZ1
OT-602D 2HALIT1
OT-602D 2HALOM1
Code:
OT-665 2AALFR1
OT-665 2ARGGB3
OT-665 2ATBUS3
OT-665 2BALFR1
OT-665 2BRGGB3
OT-665 2BTBUS3
OT-665 2CALFR1
OT-665 2CRGGB3
OT-665 2CTBUS3
OT-665 2DALFR1
OT-665 2DALNL1
OT-665 2DRGGB3
OT-665 2EALFR1
OT-665 2FALFR1
OT-665 2GALFR1
OT-665 2HALFR1
OT-665 2IALFR1
OT-665 2IRGGB3
OT-665 2ITBUS3
OT-665 2JALFR1
OT-665 2JRGGB3
OT-665 2JTBUS3
Code:
OT-665A 2ATBUS3
OT-665A 2BTBUS3
OT-665A 2CTBUS3
OT-665A 2ITBUS3
OT-665A 2JTBUS3
Code:
OT-802 2AALFR1
OT-802 2AALTN1
OT-802 2BALFR1
OT-802 2BALTN1
OT-802 2CALFR1
OT-802 2CALTN1
OT-802 2DALFR1
OT-802 2DALTN1
OT-802 2EALFR1
OT-802 2EALTN1
OT-802 2FALFR1
OT-802 2FALTN1
OT-802 2GALFR1
OT-802 2GALTN1
Code:
OT-803 2ATIBR1
OT-803 2BTIBR1
OT-803 2CTIBR1
OT-803 2DTIBR1
OT-803 2ETIBR1
Code:
OT-803D 2ATIBR1
OT-803D 2BTIBR1
OT-803D 2CTIBR1
OT-803D 2DTIBR1
OT-803D 2ETIBR1
Code:
OT-810 2CALAT1
OT-810 2CALEG1
OT-810 2DALBR1
OT-810 2DPDIN1
OT-810 2EALBR1
OT-810 2EPDIN1
OT-810 2FALBR1
OT-810 2FPDIN1
OT-810 2GALAT1
OT-810 2GALBR1
OT-810 2GALEG1
OT-810 2GPDIN1
OT-810 2HALAT1
OT-810 2HALEG1
OT-810 2IALAT1
OT-810 2IALEG1
Code:
OT-810D 2DALBR1
OT-810D 2DPDIN1
OT-810D 2EALBR1
OT-810D 2EPDIN1
OT-810D 2FALBR1
OT-810D 2FPDIN1
OT-810D 2GALBR1
OT-810D 2GPDIN1
Code:
OT-813 2AALDZ1
OT-813 2BALDZ1
OT-813 2CALDZ1
OT-813 2DALDZ1
OT-813 2EALDZ1
Code:
OT-813D 2AALDZ1
OT-813D 2BALDZ1
OT-813D 2CALDZ1
OT-813D 2DALDZ1
OT-813D 2EALDZ1
Code:
OT-818 2AALFR1
OT-818 2ACECO3
OT-818 2BALFR1
OT-818 2BCECO3
OT-818 2CALFR1
OT-818 2CCECO3
OT-818 2DALFR1
OT-818 2DCECO3
OT-818 2EALFR1
OT-818 2FALFR1
OT-818 2GALFR1
Code:
OT-818A 2ACECO3
OT-818A 2BCECO3
OT-818A 2CCECO3
OT-818A 2DCECO3
Code:
OT-818D 2AALFR1
OT-818D 2BALFR1
OT-818D 2CALFR1
OT-818D 2DALFR1
OT-818D 2EALFR1
OT-818D 2FALFR1
OT-818D 2GALFR1
Code:
OT-870 2AALEU1
OT-870 2AALEU1
OT-870 2AALMX1
OT-870 2BALEU1
OT-870 2BALMX1
OT-870 2CALEU1
OT-870 2CALMX1
Code:
OT-870A 2AALMX1
OT-870A 2BALMX1
OT-870A 2CALMX1
Code:
OT-871 2AALUS1
OT-871 2BALUS1
OT-871 2CALUS1
Code:
OT-871S 2AALUS1
OT-871S 2BALUS1
OT-871S 2CALUS1
Code:
OT-900 2AALAT1
OT-900 2ARGEU3
OT-900 2ARGTE3
OT-900 2BALAT1
OT-900 2BRGEU3
OT-900 2BRGTE3
OT-900 2CALAT1
OT-900 2CRGEU3
OT-900 2CRGTE3
OT-900 2DALAT1
OT-900 2DRGEU3
OT-900 2DRGTE3
Code:
OT-908 2DMCMA1
OT-908 2EMCMA1
OT-908 2FMCMA1
Code:
OT-908F 2DMCMA1
OT-908F 2EMCMA1
OT-908F 2FMCMA1
Code:
OT-909 2ASYUS1
OT-909 2BSYUS1
OT-909 2CSYUS1
Code:
OT-909S 2ASYUS1
OT-909S 2BSYUS1
OT-909S 2CSYUS1
Code:
OT-910 2AALAT1
OT-910 2AALRU1
OT-910 2BALAT1
OT-910 2BALRU1
OT-910 2CALAT1
OT-910 2CALRU1
Code:
OT-918 2AALAT1
OT-918 2AALAU1
OT-918 2AALDE1
OT-918 2AALGR1
OT-918 2AALIT1
OT-918 2AALNL1
OT-918 2AALRU1
OT-918 2AALTR1
OT-918 2AALTW1
OT-918 2APXTH1
OT-918 2BALAT1
OT-918 2BALAU1
OT-918 2BALDE1
OT-918 2BALGR1
OT-918 2BALIT1
OT-918 2BALNL1
OT-918 2BALRU1
OT-918 2BALTR1
OT-918 2BALTW1
OT-918 2BPXTH1
OT-918 2CALAT1
OT-918 2CALAU1
OT-918 2CALDE1
OT-918 2CALGR1
OT-918 2CALIT1
OT-918 2CALNL1
OT-918 2CALRU1
OT-918 2CALTR1
OT-918 2CALTW1
OT-918 2CPXTH1
OT-918 2CTLCL3
OT-918 2DALAT1
OT-918 2DALAU1
OT-918 2DALDE1
OT-918 2DALGR1
OT-918 2DALIT1
OT-918 2DALNL1
OT-918 2DALRU1
OT-918 2DALTR1
OT-918 2DALTW1
OT-918 2DPXTH1
OT-918 2DTLCL3
OT-918 2EALAT1
OT-918 2EALAU1
OT-918 2EALDE1
OT-918 2EALGR1
OT-918 2EALIT1
OT-918 2EALNL1
OT-918 2EALRU1
OT-918 2EALTR1
OT-918 2EALTW1
OT-918 2EPXTH1
OT-918 2ETLCL3
OT-918 2GTLCL3
Code:
OT-918A 2CTLCL3
OT-918A 2DTLCL3
OT-918A 2ETLCL3
OT-918A 2GTLCL3
Code:
OT-985 2AALEU1
OT-985 2BALEU1
OT-985 2CALEU1
Code:
OT-990 2CALIT1
OT-990 2CALRU1
OT-990 2CEECL3
OT-990 2DALIT1
OT-990 2DALRU1
OT-990 2DEECL3
OT-990 2EALIT1
OT-990 2EALRU1
OT-990 2EEECL3
OT-990 2FALIT1
OT-990 2FALRU1
OT-990 2GALIT1
OT-990 2GALRU1
Code:
OT-990A 2CEECL3
OT-990A 2DEECL3
OT-990A 2EEECL3
Code:
OT-A919 2GLCCN1
Code:
OT-A966 2ALCCN1
OT-A966 2BLCCN1
OT-A966 2CLCCN1
Code:
OT-C990 2CALCN1
OT-C990 2DALCN1
OT-C990 2EALCN1
OT-C990 2FALCN1
OT-C990 2GALCN1
Code:
OT-F101 2ASFFR1
Code:
OT-V155 2AVDES1
OT-V155 2AVDHU1
OT-V155 2AVDIE1
OT-V155 2AVDPT1
Code:
OT-V555 2ACYMY1
OT-V555 2BCYMY1
Code:
OT-V958 2HVDAL1
OT-V958 2IVDAL1
OT-V958 2JVDAL1
Calculation for some providers id corrected.

Check MICRO BOX V2.0 THE BEST MULTI PLATFORM UNLOCKING TOOL ! for more news!

ALTERNATIVE DOWNLOAD LINKS:
Hotfile.com: One click file hosting: MicroBoxALLinONE V2.0.7.2 CR FINAL.rar
https://rapidshare.com/files/9702515...2_CR_FINAL.rar

WBR,
gsm9l